२५चैत्र

Notice for 10, 11 & 12

Everyone 2076-12-25

कक्षा १०, ११ र १२ का विद्यार्थीले आफ्नो परिक्षाको पुर्व तयारी kullabs.com बाट सजिलै र नि:शुल्क रूपमा गर्न सक्छन् । परिक्षा सरेको मात्र हो। कोरोनाको त्रासदी कम हुँदै जादाँ परिक्षा नजिक आउँदै जाने छ। त्यसैले पढ्ने बानीलाई निरन्तरता दिँदै कम्तिमा दिनको एक घन्टा आफ्नो REVISION लाई प्राथमिकता दिने गरौँ। #elearning #FreeEducation