३०फाल्गुन

HorizonCSR

Everyone 2076-11-30

कोरोनाभाईरसबाट बच्न नियमित रुपमा साबुन पानीले हात धोऔं र सकिन्छ भने अनावश्यक भिडमा नजाऔं । खोक्दा वा हाछ्युँ गर्दा आफ्नो नाक र मुख ढाकौं । -स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय