पौष

स्कुल नोटिस

Everyone 2076-09-03

आदरणिय अभिभावकज्यू, चालु शैक्षिक सत्र ०७६ को दोस्रो–टर्मिनल परिक्षा यहि मिति २०७६।०९।२० बाट, हुने जानकारी गराउन चाहान्छौं । परीक्षा सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी विद्यार्थीहरुलाई पहिले नै उपलब्ध गराई सकेका छौं । मिति २०७६।०९।१५ बाट विद्यार्थीहरुलाई एडमिट कार्ड उपलब्ध गराइनेछ । यसर्थ मिति २०७६।०९।१४ गते भित्र विलमा उल्लेखित शुल्क बुझाईसक्न हुन सम्पूर्ण अभिभावकज्यूहरुलाई अनुरोध छ । केहि विद्यार्थीहरुले नियतवस वा आफ्नै लापरवाहीका कारणले परीक्षा छाड्ने गरेको पाइन्छ । विरामी भएको वा विशेष परीस्थितिका कारण परीक्षा छुट्ने अवस्थामा अभिभावकबाट पूर्व जानकारी भए पुनः परीक्षा लिन परीक्षा शुल्कको आधा लाग्नेछ । अन्यथा पुरै परीक्षा शुल्क बझाई अनिवार्य रुपमा विद्यार्थीले पुनः परीक्षामा बस्न पर्नेछ । परीक्षामा अनुत्तिर्ण विद्यार्थीहरुले पनि फेरी शुल्क तिरी पुनः परीक्षामा सम्मिलित हुन पर्नेछ । प्रिन्सिपल