Our Management Team


 • Madhav Psd. Poudel
  President, Mechinagar-2


 • Sabitri Sapkota
  Vice President, Mechinagar-3


 • Sanjeev Rai
  Secretary, Mechinagar-3


 • Khula Nath Regmi
  District Education Representative, Chandragadi


 • Suresh Ghimirey
  Municipality Office Representative, Mechinagar


 • Tulsi Ram Ghimire
  Teacher Representative, Mechinagar-12


 • Prem Narayan Dangi
  Teacher Representative, Mechinagar-5


 • Arjun Karki
  Member, Bahundangi


 • Rekha Cheetri
  Member, Mechinagar-3


 • Punya Psd. Rijal
  Member, Mechinagar-12


 • Gopal Basnet
  Member, Mechinagar-4